Βαφή - Πυράντοχη

 

Η μέθοδος airless εγγυάται την άριστη εφαρμογή fire redardant paints, epox a χρωμάτων δύο συστατικών.Both air tempreture and humidity are crucial factors for a successful painting procedure.Σε κάθε μας έργο προβαίνουμε στην μέτρηση και καταγραφή των παραπάνω μεγεθών με είδικά όργανα μέτρησης που διαθέτει η εταιρεία μας.


Η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής καθιστά αναγκαία την εφαρμογή πυράντοχης επίστρωσης στις μεταλλικες κατασκευές. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγίας η επίστρωση παθητικής πυροπροστασίας δρά ως θερμομόνωση η οποία καθυστερεί το χρόνο που απατείται για να φτάσει ο χάλυβας στο κρίσιμο σημείο του, με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση κατάρρευσης της μεταλλικής κατασκευής δίνοντας περισσότερο χρόνο για την εκκενωση του κτιρίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις η εκτέλεση εργασιών πυροπροστατευτικής βαφής αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση για την έκδοση άδειας λειτουργίας μιας εγκατάστασης.


Η πολυετής εμπειρία στην εφαρμογή πυράντοχων χρωμάτων έχει εμπλουτίσει με γνώσεις και εμπειρία τα εξειδικευμένα άτομα του συνεργείου βαφής.

 

old city volos pcloulis pic